• haas.jpg
  • poes.jpg
  • hond.jpg

Onze hond is diep in zijn lijf nog steeds een wolf en al zijn gedragingen zijn af te leiden uit het natuurlijke gedrag dat de wolf binnen zijn roedel zou tonen. Dit betekent dat onze hond een leider nodig heeft en zonder die leider stuurloos en ongelukkig is.

Zoals in de natuur zal ook onze hond echter in zijn leven verschillende momenten kennen, waarin hij dit leiderschap wil betwisten. Dat zijn momenten, waarin wij ons leiderschap zullen moeten bevestigen. Ons gezin is de roedel, waarin onze hond zijn positie bepaalt. Gezien de eisen die wij aan ons samenleven met de hond stellen is de positie van de hond in ons gezin noodgedwongen de laagste in rang.

Het leergedrag van een hond is sterk bepaald door conditionering. Belonen en bestraffen op een consequente wijze bepalen hoe onze hond geconditioneerd wordt. Hierbij is leeftijd van wezenlijk belang. In de eerste weken van een hondenleven worden veel indrukken ingeprent om nooit meer te worden vergeten. Slechte ervaringen uit die periode raakt een hond niet makkelijk meer kwijt.

Commando's voor een hond bestaan uit meer dan alleen de woordenregen welke wij mensen soms op elkaar loslaten en die voor een hond niets betekenen. Het is onze gehele houding op een gegeven moment gecombineerd met de omstandigheden van dat moment die bepalen wat een hond als reactie gaat geven. Consequentie in houding, gebaar en stem bepalen de duidelijkheid van ons commando.

Het gedrag van een hond is uiteindelijk een combinatie van gewoontes. Het aan- en afleren van gewoontes domineert dus eigenlijk de opvoeding van de hond. Daarbij is het van belang je te realiseren dat het aanleren van een nieuwe gewoonte vele malen eenvoudiger is dan het afleren van een oude gewoonte. Bovendien leert een hond veel makkelijker in zijn eerste jaren (of liever weken) dan in zijn latere jaren. Het is goed ons te realiseren dat in een keer goed leren dus veel eenvoudiger is dan ingesleten fouten corrigeren.

Bij problemen met het gedrag van uw kat kunt u altijd contact opnemen met uw dierenarts.