• hond.jpg
  • poes.jpg
  • haas.jpg

Zoönosen zijn aandoeningen die over kunnen gaan van dier op mens.

Een voorbeeld van een zoönose bij de hond zijn bijvoorbeeld wormen. Als mensen, met name kinderen, wormeitjes binnen krijgen kunnen de wormen zich ook in het maag-darmkanaal van de mens ontwikkelen.

Dit is een van de redenen om uw hond goed te ontwormen, met name als u kinderen heeft. De andere reden om uw hond te ontwormen is natuurlijk het welzijn van uw dier.