• hond.jpg
  • poes.jpg
  • haas.jpg

Zoönosen zijn aandoeningen die over kunnen gaan van dier op mens.

De bekendste en meest voorkomende aandoening bij papegaaien is papegaaienziekte ofwel psittacosis.

Deze ziekte wordt veroorzaakt door chlamydophila psittaci. Zowel de papegaai als de mens kunnen luchtwegproblemen krijgen. De besmetting vindt zijn weg met name via het zwevende stof van ingedroogde ontlasting.

Zowel bij de papegaai als bij de mens kan deze bacterie goed bestreden worden met bepaalde antibiotica. Wel is van belang dat de behandeling zo vroeg mogelijk wordt ingezet.